Friday, December 2, 2016

RESULT - LP GENERAL

Result:LP General
  101 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4008 10  THAHSEENA THASNEEM K P 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1967 14  ANAVADHYA K A 3  G. V. H. S. S. Karadka
1314 19  ARYA RAJ E 4  A. L. P. S. Chennangod
 
102 - Padyamchollal - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4007 12  S MAYA DEVADAS 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1967 23  ANAVADHYA K A 3  G. V. H. S. S. Karadka
2276 8  SREENANDA K 3  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
3248 9  NEELIMA KISHOR 1  G. W. L. P. S. Bela
1536 20  DEVANANDA PV 4  J. A. S. B. S. Manya
  103 - Padyamchollal - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3081 13  FATHIMA 3  C. H. M. K. M. S. Soorambail
4008 14  THAHSEENA THASNEEM K P 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
2124 17  ADAM SAHADULLA P.M 4  A. J. B. S. Puthige
1075 18  ASHAB ABDUSSALAM B A 3  G. B. U. P. S. Perdala
  104 - Chitrarachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1004 21  AASHLESH P S 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
3067 29  MUHAMMED KAUSAR.S.A 4  C. H. M. K. M. S. Soorambail
2066 49  NIVEDYA K LAKSHMI 4  G. L. P. S. Kattipara
  105 - Chitrarachana - Jalachayam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1004 4  AASHLESH P S 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
2941 3  SUBRAHMANYA NAIK B 3  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu
3836 19  SITHARA SAINAB K 4  A. S. B. S. Ichlampady
  106 - Lalithaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4009 47  ANJALI P 3  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1591 2  SWARNALAKSHMI G SHETTY 4  S. N. A. L. P. S. Perla
2334 12  ANWITHA .T 3  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
  107 - Sasthreeya Sangeetham
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1591 3  SWARNALAKSHMI G SHETTY 4  S. N. A. L. P. S. Perla
3040 7  SUMEDHA K 3  Navajeevan Vidyalaya
2334 4  ANWITHA .T 3  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
2196 10  NIDHI K 3  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  108 - Mappilappattu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2349 28  MOHAMMED SHAHIL 4  S. S. A. U. P. S. Sheni
3034 10  MEGHANA V K 4  Navajeevan Vidyalaya
2013 16  AYSATH SAFA K I 3  A. J. B. S. Puthige
  109 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4007 9  S MAYA DEVADAS 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1594 3  FATHIMATH RAZMIYA MARIYAM
M
4  S. N. A. L. P. S. Perla
1968 8  SHIKHA RAJ 3  G. V. H. S. S. Karadka
  110 - Nadodi Nrutham
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1636 7  SHRADHA S PARVATHI 4  G. H. S. S. Adoor
1311 8  VAISHNAVI SREEDHAR K 4  A. L. P. S. Chennangod
1593 3  SHIVANI K 4  S. N. A. L. P. S. Perla
4392 16  KAVYA. P.N 4  G. H. S. Pandy
3034 17  MEGHANA V K 4  Navajeevan Vidyalaya
2148 12  DIVYASREE K 3  A. L. P. S. Pundoor
  111 - Katha Kathanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1966 9  DEVANANDA S B 2  G. V. H. S. S. Karadka
2652 1  GAUTHAM SURESH 2  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
4102 22  RIFAHA FATHIMA 2  H. F. A. S. B. S. Kumbla
3335 12  FATHIMATH SHADIYA SHIRIN 2  G. H. S. S. Adhur
  112 - Kadam Katha
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1966 20  DEVANANDA S B 2  G. V. H. S. S. Karadka
1171 9  FATHIMATH ASHOORA K.P 2  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika
1306 11  SHIBIN RAJ K.N 2  A. L. P. S. Chennangod
1692 16  LINCY R 2  A. U. P. S. Kuntar
  113 - Bharathanatyam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2148 8  DIVYASREE K 3  A. L. P. S. Pundoor
1007 10  BHARATH KRISHNA K S 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1052 5  CHINMAYI BHARADWAJ.K 4  A. L. P. S. Kilingar
  114 - Sanghaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1964 36  VAISHNAV M SURESH 3  G. V. H. S. S. Karadka
3429 28  ANARGHYASHREE I 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
2212 34  DEVIKA PRABHAKARAN 4  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1597 31  ANEESHA B 4  S. N. A. L. P. S. Perla
  115 - Sangha Nrutham
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4012 1  VAISHNAVI S BHANDARI 3  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1457 2  SANJANA K S 4  St. B. A. S. B. S. Bela
1304 4  ANUGRAHA 1  A. L. P. S. Chennangod
  116 - Desabhakthiganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2201 33  PRANESH BR 4  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
2770 10  AJAY 4  S. S. A. L. P. S. Marikkana
1456 37  SUMAN JOSHUA D SOUZA 3  St. B. A. S. B. S. Bela

No comments:

Post a Comment