Wednesday, November 30, 2016

RESULTS - KANNADAKerala School Kalolsavam  Result :LP KANNADA
  151 -  Recitation kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4501 20  VAISHNAV M SURESH 3  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4549 15  ANWITHA.T 3  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri A 5
4392 3  SANJANA.K.S 4  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4559 27  SWARNALAKSHIMI.G.SHETTY 4  S. N. A. L. P. S. Perla A 5
4412 21  MUKTHA.D 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla A 5
4568 17  PRANEETHA.M.S 3  S. V. A. U. P. S. Swarga A 5
4633 25  MANVITH KRISHNA 3  A. L. P. S. Narayanamangala A 5
4586 28  AJAY 4  S. S. A. L. P. S. Marikkana A 5
4583 1  ANWITHA.A.S 4  B. A. U. P. S. Katukukke A 5
4469 16  VARSHI RAI 4  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4624 8  DHANUSHREE.G.K 4  M. S. C. A. L. P. S. Perdala A 5
4507 34  RAKSHA 2  G. S. B. S. Soorambail A 5
4630 4  CHINMAYI BHARADWAJ.K 4  A. L. P. S. Kilingar A 5
4544 14  KAUSHIK.T.S 4  A. L. P. S. Paniye A 5
4681 7  SUPREETHA.P 4  S. V. A. U. P. S. Panjikal A 5
4618 33  KAUSHIK.KB 4  G. B. U. P. S. Perdala B 3
4415 31  DEEPTHI.K.S 3  A. U. P. S. Yethadka B 3
4437 24  CHITHARANJAN.K 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4533 23  SHREYA 4  MGLC GADIGUDDE B 3
4656 2  JESHMA.M 4  G. H. S. S. Padre B 3
4401 26  AKAMKSHA 2  G. L. P. S. Balemoole B 3
4563 10  NAVYASHREE.U 4  S. S. A. U. P. S. Sheni B 3
4675 12  NAMITHA.M.N 4  A. U. P. S. Kuntar B 3
4579 5  ANANYA.P 4  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu B 3
4612 6  SHREESHA.M.V 3  S. A. P. A. L. P. S. Agalpady B 3
4519 18  JITHINRAJ.B 4  G. H. S. S. Adoor B 3
4691 13  DIVYASHREE.M 4  A. L. P. S. Kakkebettu B 3
4541 22  RITHIKSH.B 2  S. S. A. L. P. S. Udayagiri B 3
4565 9  SHREERANJINI.S 4  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
4486 36  SANUSHA.C.H 4  G. H. S. S. Adhur C 1
4623 32  SHREERAKSHA.S 4  S. D. P. A. L. P. S. Saya C 1
4597 35  BHAVISH.D 3  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika C 1
4696 19  KAVITHA.K 3  G. V. H. S. S. Delampady C 1
4531 29  ANUSHA.K 3  MGLC MINCHIPADAVU C 1
4603 11  MADHUSHA.A 4  A. J. B. S. Puthige C 1
4678 30  POURNAMI 4  S. G. A. L. P. S. Mulleria C 1

 152 -  Prasangam Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4392 15  SANJANA.K.S 4  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4587 6  JAYESH SHARMA.K 3  S. S. A. L. P. S. Marikkana A 5
4679 19  ANANYA.B 4  S. G. A. L. P. S. Mulleria A 5
4413 3  VARSHA.D.K 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla A 5
4415 27  DEEPTHI.K.S 3  A. U. P. S. Yethadka A 5
4486 26  SANUSHA.C.H 4  G. H. S. S. Adhur A 5
4501 10  VAISHNAV M SURESH 3  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4625 22  SUDARSHAN.K 4  M. S. C. A. L. P. S. Perdala A 5
4613 13  VEDANTH.R.P 3  S. A. P. A. L. P. S. Agalpady A 5
4560 14  SHASHWATH.R.N 4  S. N. A. L. P. S. Perla A 5
4602 31  DEEKSHA.J 3  A. J. B. S. Puthige A 5
4509 23  YASHWITH KUMAR 4  G. S. B. S. Soorambail A 5
4598 33  GAYATHRI DEVI.V 4  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika A 5
4565 7  SHREERANJINI.S 4  G. W. L. P. S. Kajampady A 5
4633 21  MANVITH KRISHNA 3  A. L. P. S. Narayanamangala A 5
4600 2  PRAJNA.K 4  A. U. P. S. Pallathadka A 5
4438 8  UPASANA 4  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA A 5
4568 24  PRANEETHA.M.S 3  S. V. A. U. P. S. Swarga A 5
4671 20  PAVITHRA.P 3  F. A. L. P. S. Narampady A 5
4580 12  SINCHANA.R.K 4  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu B 3
4629 29  ASHWINI.K 4  A. L. P. S. Kilingar B 3
4427 90  CHANDRANATHA.P 4  A. S. B. S. Ichlampady B 3
4550 32  AADHYA G RAI 3  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri B 3
4406 28  C.H.SHAILASHREE 4  G. J. B. S. Kumdaje B 3
4518 34  HARSHITHA.K 3  G. H. S. S. Adoor B 3
4542 16  MOHAMMED FARHAN 4  S. S. A. L. P. S. Udayagiri B 3
4705 4  RAVI KUMAR.B.M 4  G. L. P. S. Yedaparamba B 3
4540 30  KEERTHIRAJ.P 3  G. J. B. S. Pilankatta C 1
4583 17  ANWITHA.A.S 4  B. A. U. P. S. Katukukke C 1
4657 25  SHIVANI.P.S 4  G. H. S. S. Padre C 1
4545 18  SHRAVYA.K 4  A. L. P. S. Paniye C 1
4676 5  YAJNESH.K 2  A. U. P. S. Kuntar C 1
4637 35  HARSHINI 4  A. S. B. S. Kuntikana C 1
  153 -  Ogatugalu Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4569 21  GREESHMA.B 2  S. V. A. U. P. S. Swarga A 5
4626 10  RAMYA.S 2  M. S. C. A. L. P. S. Perdala A 5
4670 5  HARIKRISHNA.K.M 2  F. A. L. P. S. Narampady A 5
4470 30  SINCHANA.A 2  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4596 16  MITHUNKUMAR.C 3  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika A 5
4417 34  ANWITHA 2  A. U. P. S. Yethadka A 5
4400 35  DEEPIKA 2  G. L. P. S. Balemoole B 3
4393 36  SHREESHA SHANKARA.K 2  St. B. A. S. B. S. Bela B 3
4507 28  RAKSHA 2  G. S. B. S. Soorambail C 1
4564 22  SHREYA BHAT.K 2  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
4621 11  DEEKSHITHA.K 2  S. D. P. A. L. P. S. Saya C 1
  154 -  Story telling Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4508 11  SMITHA.V 2  G. S. B. S. Soorambail A 5
4502 39  SRAVYA.R.N 2  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4416 25  SHRINIKHA.V 1  A. U. P. S. Yethadka A 5
4717 40  AYSHATH SHIDA.S.M 2  H. F. A. S. B. S. Kumbla A 5
4394 5  DHANYASHREE.K 2  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4582 3  DISHA.B.R 2  S. G. A. L. P. S. Bengapadavu A 5
4589 26  FATHMATH MUBASHIRA 2  S. S. A. L. P. S. Marikkana A 5
4471 24  AVANEESHA SHARMA.K 2  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4670 16  HARIKRISHNA.K.M 2  F. A. L. P. S. Narampady A 5
4407 42  HARSHAKUMAR.P 2  G. J. B. S. Kumdaje A 5
4627 1  VISHNU.K 2  M. S. C. A. L. P. S. Perdala B 3
4564 30  SHREYA BHAT.K 2  G. W. L. P. S. Kajampady B 3
4570 9  DEVI PRANMYA.N 2  S. V. A. U. P. S. Swarga B 3
4644 8  DIVYA.U.RAI 2  A. U. P. S. Movvar B 3
4604 28  SAMARTH.K 1  A. J. B. S. Puthige B 3
4436 13  ATHUL.U 2  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4520 23  ZAKIYA YASMIN 1  G. H. S. S. Adoor B 3
4487 38  GANESHA.K 2  G. H. S. S. Adhur B 3
4591 4  ARCHANA.N 2  A. L. P. S. Bedrampalla B 3
4615 36  DIGANTH.K 1  S. A. P. A. L. P. S. Agalpady B 3
4584 7  HARSHAL.M 1  B. A. U. P. S. Katukukke B 3
4402 17  SKANDA.T.S 1  G. L. P. S. Balemoole B 3
4575 41  HARSHA 2  Navajeevan Vidyalaya B 3
4638 6  VARSHA.C.H 2  A. S. B. S. Kuntikana B 3
4711 33  GAGAN 2  G. L. P. S. Yedaparamba B 3
4634 15  NIREEKSHA.C.H 1  A. L. P. S. Narayanamangala B 3
4676 12  YAJNESH.K 2  A. U. P. S. Kuntar B 3
4689 37  PAVANA KUMAR 2  A. L. P. S. Kakkebettu B 3
4531 31  ANUSHA.K 3  MGLC MINCHIPADAVU B 3
4551 19  VAISHNAVI P.R 2  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
4684 2  ABHILASH.B 2  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
4628 34  ANJALI.N 2  A. L. P. S. Kilingar C 1
4680 22  JEEVAN KRISHNA.D.K 2  S. G. A. L. P. S. Mulleria C 1
4534 20  NIRIKSHA.U.L 2  MGLC GADIGUDDE C 1
4558 35  PRANAVA 1  S. N. A. L. P. S. Perla C 1
4546 32  THEJASVINI 2  A. L. P. S. Paniye C 1
4607 21  FATHIMA JASEELA.K 2  V. A. L. P. S. Nalka C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :UP KANNADA
  351 -  Recitation kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4490 20  DISHA.P.S 7  A. U. P. S. Mulleria A 5
4525 8  BHAVANA KRISHNA.M 7  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4643 2  ANANYA.M.G 6  A. U. P. S. Movvar A 5
4421 25  ACHALA.P 5  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal A 5
4499 13  SHASHWATH NAREN.P.V 7  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4510 31  LAVANYA 5  G. S. B. S. Soorambail A 5
4460 28  ARATHI.G 7  G. H. S. Pandy A 5
4571 6  SHRAVYASHREE.K.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga B 3
4585 32  SMRUTHI.M 5  B. A. U. P. S. Katukukke B 3
4658 30  HARSHA.M.R 6  G. H. S. S. Padre B 3
4388 16  ABHIJNA B 5  St. B. A. S. B. S. Bela B 3
4429 14  PRARTHANA.P.N 6  A. S. B. S. Ichlampady B 3
4418 9  GAANA SAMRUDHI.K 7  A. U. P. S. Yethadka B 3
4472 27  DIKSHA.A.B 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
B 3
4440 5  VANISHREE.D.R 5  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4595 1  ANNAPOORNA 5  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika B 3
4567 21  PRATHEEKSHA.A 6  S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka B 3
4686 7  HARSHITHA.B 5  S. V. A. U. P. S. Panjikal B 3
4674 17  VAISHNAV C YADAV 5  A. U. P. S. Kuntar B 3
4387 4  SHRAVYA S M 7  N. H. S. Perdala B 3
4553 10  MAITHRI 7  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
4617 3  THRISHA.M 7  J. A. S. B. S. Manya C 1
4450 15  RAKSHITHA.M.R 7  G. H. S. S. Belluru C 1
4408 19  SINCHANA.S.K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla C 1
4566 29  SHRAVANA KUMAR.H.M 5  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
4414 18  SHLOKA.B 7  S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka C 1
4701 26  SHIVANANDA.H 7  G. V. H. S. S. Delampady C 1
4485 23  THRISHA.M 7  G. H. S. S. Adhur C 1
4433 12  SOWRAV.K 7  G. S. B. S. Kumbla C 1
  352 -  Prasangam Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4430 16  SURAKSHITH KUMAR.K.R 7  A. S. B. S. Ichlampady A 5
4389 17  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4409 15  ARPITHA.N 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla A 5
4514 14  CHAITHRA.B 7  G. H. S. S. Adoor B 3
4419 18  PRAJWAL.S 7  A. U. P. S. Yethadka B 3
4672 3  SHAHUL HAMEED.G 7  A. U. P. S. Kuntar B 3
4451 1  VAISHNAVI.J 7  G. H. S. S. Belluru C 1
4439 7  NETHRA.M 5  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA C 1
4566 8  SHRAVANA KUMAR.H.M 5  G. W. L. P. S. Kajampady C 1
4498 13  SUJANI.C 6  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4473 9  RAVITHEJA.K.L 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
C 1
4572 6  LIKHITHRAJ.K 7  S. V. A. U. P. S. Swarga C 1
4594 12  ANANYA RAI 5  A. L. P. S. Bolinja C 1
4640 5  VAISHNAVI.C.H 7  A. S. B. S. Kuntikana C 1
  353 -  Katha Rachana kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4385 25  SARITHA RODRIGUES 7  N. H. S. Perdala A 5
4390 23  DURGASHREE.S.A 7  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4452 17  PRAJNA.P 7  G. H. S. S. Belluru A 5
4526 11  NAVYA.K 6  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4441 2  AMRITHA.M 5  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA A 5
4561 20  YESHODA.P 7  S. S. A. U. P. S. Sheni B 3
4481 12  OFEELIA VARGHESE 7  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA B 3
4619 26  RAMYASHREE.M 7  G. B. U. P. S. Perdala B 3
4404 22  SHRADDHA.K 7  S. N. H. S. Perla B 3
4573 19  SHRUTHI.K 6  S. V. A. U. P. S. Swarga B 3
4474 18  PRANAM.B.R 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
B 3
4492 3  HEMANTH.M.A 6  A. U. P. S. Mulleria B 3
4468 15  DIVYA.P.R 7  G. H. S. Pandy B 3
4512 21  ULLEKHA.C.M 7  G. H. S. S. Adoor B 3
4673 9  LIKHITH KUMAR.K 7  A. U. P. S. Kuntar C 1
4420 8  RAMYA.K 7  A. U. P. S. Yethadka C 1
4687 7  KEERTHANA.B 7  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
4431 5  PRATHEEKSHA.U 7  A. S. B. S. Ichlampady C 1
4410 13  KRITHI.M 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla C 1
4499 1  SHASHWATH NAREN.P.V 7  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4434 24  MANISH.P 7  G. S. B. S. Kumbla C 1
  354 -  Kavitha Rachana Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4442 4  VARSHALAKSHMI.K 6  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA A 5
4562 2  KEERTHI.N 7  S. S. A. U. P. S. Sheni A 5
4601 5  SAI KEERTHANA 6  A. U. P. S. Pallathadka A 5
4500 8  SHREERAMA.K 6  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4391 6  YASHASWINI.K 6  St. B. A. S. B. S. Bela A 5
4513 11  KAVYA H RAO 6  G. H. S. S. Adoor B 3
4411 7  MANJUNATHA.P 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla B 3
4493 18  DEEKSHITHA.G 7  A. U. P. S. Mulleria C 1
4716 1  SOUPARNIKA.K 7  B. A. U. P. S. Katukukke C 1
4642 27  SOUMYA.K 6  A. S. B. S. Kuntikana C 1
4555 3  JEEVITHA 7  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri C 1
4420 17  RAMYA.K 7  A. U. P. S. Yethadka C 1
4494 24  MOHAMMAD AFEEZ 6  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR C 1
4432 15  SOUJANYA 7  A. S. B. S. Ichlampady C 1
4688 19  LAVANYA.P 7  S. V. A. U. P. S. Panjikal C 1
4422 26  SHREYA.M 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :HS KANNADA
  691 -  Prasangam Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4528 8  SHUBRA.P 9  S. A. P. H. S. Agalpady A 5
4475 4  K.ANIRUDHA BHAT 8  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4503 7  RANJINI.P 9  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4424 9  SUPREETHA.S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal A 5
4659 2  SANJAN.B 10  G. H. S. S. Padre A 5
4517 1  ABHISHEK.A 10  G. H. S. S. Adoor A 5
4384 6  CHINMAYA KRISHNA 9  N. H. S. Perdala A 5
4537 3  KAVYA.M 10  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
4707 10  INDIRA SHRADDA 10  S. N. H. S. Perla A 5
4444 5  SWASTHI.V.H 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
  692 -  Katha Rachana kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4515 9  NANDITHA.K.R 9  G. H. S. S. Adoor A 5
4488 1  SINCHANA 10  G. H. S. S. Adhur A 5
4708 10  SWATHI.B.K 9  S. N. H. S. Perla A 5
4396 13  ANUPRIYA.R.K 9  G. H. S. S. Kumbla A 5
4476 11  SHISHIRA SUBRAHMANYA 9  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4660 5  ANNAPOORNA.N.K 10  G. H. S. S. Padre A 5
4483 7  NATHASHA K SHETTY 8  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA B 3
4466 4  PRANAMYA.M.S 9  S. S. H. S. S. Katukukke B 3
4651 8  DEEPTHI.M 10  S. S. H. S. Sheni B 3
4504 3  MITHUN RAJ.K 10  G. V. H. S. S. Karadka C 1
4496 12  SHAREEF 10  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR C 1
4443 2  SANKETH BALIGA 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA C 1
4447 15  ARPITHA.H 10  G. H. S. S. Belluru C 1
4382 6  NISHMITHA 8  N. H. S. Perdala C 1
4703 14  AKSHAYA.M 10  G. V. H. S. S. Delampady C 1
  693 -  Kavitha Rachana Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4396 10  ANUPRIYA.R.K 9  G. H. S. S. Kumbla A 5
4477 9  SHRAVYA.M 9  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4661 5  ASHWINI.K 9  G. H. S. S. Padre A 5
4709 6  KAVYASHREE ANGRAJE 10  S. N. H. S. Perla A 5
4515 8  NANDITHA.K.R 9  G. H. S. S. Adoor A 5
4652 15  PRASHANTH KUMAR.K 10  S. S. H. S. Sheni A 5
4465 7  AKSHATHA.P 10  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
4448 12  DEEPTHI.N 10  G. H. S. S. Belluru B 3
4495 11  THWAHIR ALI AHMMAD.M.A 10  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR B 3
4503 14  RANJINI.P 9  G. V. H. S. S. Karadka B 3
4489 3  THEJASHREE.C.H 10  G. H. S. S. Adhur B 3
4529 16  SULAKSHANA.K 9  S. A. P. H. S. Agalpady B 3
4444 13  SWASTHI.V.H 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA B 3
4383 4  BHAVYA K 9  N. H. S. Perdala B 3
4702 2  SHEKHARA.M 10  G. V. H. S. S. Delampady C 1
4484 1  SHARINA MARIYA D'SOUZA 8  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA C 1
  694 -  Upanyasa Rachana Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4483 12  NATHASHA K SHETTY 8  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA A 5
4662 11  TEJASVI 10  G. H. S. S. Padre A 5
4423 8  ARPITHA 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal A 5
4536 2  VIDYARATHNA 10  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
4505 9  SUNEETHA.K 10  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4653 3  FRENITA D'SOUZA.P 9  S. S. H. S. Sheni A 5
4495 13  THWAHIR ALI AHMMAD.M.A 10  MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR A 5
4381 4  MAMATHA B 9  N. H. S. Perdala A 5
4478 16  PRATHEEKSHA.K.L 10  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
A 5
4516 14  KUSHALA.G 10  G. H. S. S. Adoor A 5
4645 5  UMAIRA BANA 10  GHS PERDALA A 5
4467 15  POOJA.P 10  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
4488 7  SINCHANA 10  G. H. S. S. Adhur A 5
4710 6  CHAITHRA.N 10  S. N. H. S. Perla A 5
4449 10  HAVISH RAJ.P 10  G. H. S. S. Belluru C 1
4445 1  GURUPRASAD.H 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :HSS KANNADA
  1051 -  Prasangam Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4669 3  DEEPIKA 12  G. H. S. S. Kumbla A 5
4663 4  JAYANTHA.P 12  G. H. S. S. Padre A 5
4463 1  AKHILESH.B 12  S. S. H. S. S. Katukukke B 3
  1052 -  Katha Rachana kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4538 4  PAVITHRA.T 12  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
4712 3  VARSHITHA B 11  G. H. S. S. Kumbla A 5
4719 6  VINAYA.K 12  N. H. S. Perdala A 5
4713 5  SHOBHA.M.K 11  G. H. S. S. Adoor B 3
4379 1  AYSHATH RAMSHEENA 12  G. H. S. S. Adhur C 1
4506 2  KAVYA.A 11  G. V. H. S. S. Karadka C 1
  1053 -  Kavitha Rachana Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4463 7  AKHILESH.B 12  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
4668 2  SWATHI 11  G. H. S. S. Kumbla A 5
4523 6  BHAVYA.M 12  G. H. S. S. Adoor A 5
4720 9  PRADEEP.A 12  S. S. H. S. Sheni A 5
4380 8  FATHIMA TASLIMA 12  G. H. S. S. Adhur A 5
4506 1  KAVYA.A 11  G. V. H. S. S. Karadka A 5
4664 3  CHAITHRA.K 12  G. H. S. S. Padre A 5
4539 4  JASMIN DIVYA D SOUZA 11  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
  1054 -  Upanyasa Rachana Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4464 2  APOORVA.S.N 12  S. S. H. S. S. Katukukke A 5
4666 6  NANDINI.U 12  G. H. S. S. Kumbla A 5
4718 3  ANUSHA.B 12  N. H. S. Perdala A 5
4538 7  PAVITHRA.T 12  G. V. H. S. S. Mulleria A 5
4521 9  SHRAVYA.P 12  G. H. S. S. Adoor A 5
4379 5  AYSHATH RAMSHEENA 12  G. H. S. S. Adhur A 5
4425 4  BHAGYASHREE.T 12  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal B 3
4665 1  PRADEEP.S 11  G. H. S. S. Padre B 3
4506 8  KAVYA.A 11  G. V. H. S. S. Karadka B 3

No comments:

Post a Comment